-->
تلفن تماس: +9871-37742295
شرکت زرین نقش

چاپ و تولید لفاف های بسته بندی

لفاف بسته بندی

ساک دستی نایلونی

کیسه نایلکس و شرینک

سفره یکبار مصرف و کیسه زباله

ساک دستی نایلونی
(دسته موزی)
دسته موزی سایز: 32*22


دسته موزی سایز: 35*25
دسته موزی سایز: 40*30
دسته موزی سایز: 45*35
دسته موزی سایز: 50*40